Фотография 1

SoftSvit - 1С:Підприємство

Бухгалтерія для України

Бухгалтерія для України універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (у тому числі субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.

Методика бухгалтерського обліку забезпечує одночасну реєстрацію кожного запису господарської операції як по рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. Користувачі можуть самостійно керувати методикою обліку в рамках налаштування облікової політики, створювати нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

“Бухгалтерія для України″ забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продаж і т.д. Крім того, інформацію про окремі види діяльності, торгові і виробничі операції, можуть вводити співробітники суміжних служб підприємства, що не є бухгалтерами. В останньому випадку за бухгалтерською службою залишається методичне керівництво і контроль за настройками інформаційної бази, що забезпечують автоматичне віддзеркалення документів в бухгалтерському і податковому обліку.

Дане прикладне рішення також можна використовувати тільки для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продаж, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Основні можливості:

- Ведення бухгалтерського та податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі

- Ведення обліку для організацій використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок)

-     Облік матеріально-виробничих запасів

-     Складський облік

-     Облік торговельних операцій

-     Облік комісійної торгівлі

-     Облік операцій з тарою

-     Облік банківських і касових операцій

-     Облік розрахунків з контрагентами

-     Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

-     Облік основного і допоміжного виробництва

-     Облік напівфабрикатів

-     Облік непрямих витрат

-     Облік ПДВ

-     Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

-     Податковий облік з податку на прибуток

-     Спрощена система оподаткування

-   Автоматизовані регламентні операції, після закінчення місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші

-  Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін)

- Автоматизовано формування регламентованої звітності з можливістю експорту у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML).

-  Додаткові сервісні можливості, такі як «Монітор бухгалтера», «Експрес-перевірка ведення обліку» та інше, що дозволяють максимально полегшити роботу бухгалтера

-     Набір засобів для швидкого освоєння.