Фотография 1

SoftSvit - 1С:Підприємство

Зарплата та Управління персоналом

Зарплата і Управління Персоналом для України” призначена для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств. Це прикладне рішення нового покоління, в якому враховані як вимоги законодавства, так і реальна практика роботи підприємств.

Прикладне рішення може успішно застосовуватися в службах управління персоналом та бухгалтеріях підприємств, а також в інших підрозділах, зацікавлених в ефективній організації роботи співробітників. За допомогою рішення автоматизуються наступні напрямки управлінської та облікової діяльності:

-          планування потреб в персоналі;

-          рішення задач забезпечення бізнесу кадрами – підбір, анкетування та оцінка;

-          управління компетенціями, атестаціями працівників;

-          управління фінансовою мотивацією персоналу;

-          ефективне планування зайнятості персоналу;

-          облік кадрів і аналіз кадрового складу;

-          нарахування та виплата заробітної плати;

-          числення регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;

-          відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

Програма дозволяє вести облік в єдиній інформаційній базі від імені декількох організацій – юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців, які з точки зору організації бізнесу складають єдине підприємство.

У програмі паралельно ведуться два види обліку:  управлінський і регламентований. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації.

З метою ведення бухгалтерського обліку забезпечена спільна робота прикладного рішення “ Зарплата і Управління Персоналом для України” з програмою “ Бухгалтерія для України”.

“ Зарплата і Управління Персоналом для України” містить вдосконалений механізм обліку використання робочого часу з підтримкою графіків скороченого робочого часу.

Реалізовано засоби автоматизації формування видаткових касових ордерів по виплаті заробітної плати і платіжних доручень по сплаті податків і внесків.

Гнучка підсистема обліку нарахованої зарплати й податків дозволяє довільним чином настроїти порядок відображення цих сум у витратах підприємства, одержати аналітичну звітність за підсумками розрахунків.

За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків в “ Зарплата і Управління Персоналом для України” формується регламентована звітність:

-          Розрахункова відомість за формою № 1ДФ;

-          Персоніфікована звітність для ПФУ;

-          Звіти у ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві;

-          Звіт до Пенсійного фонду;

-          Звіт з праці (квартальна й місячна форми).

Сучасний ергономічний інтерфейс “ Зарплата і Управління Персоналом для України” надає наступні сервісні можливості:

-          універсальна групова обробка довідників і документів;

-          підключення зовнішніх обробок і обмеження доступу до їх використання;

-          підключення додаткових друкарських форм в документах;

-          установка дати заборони зміни даних.