Фотография 1

SoftSvit - 1С:Підприємство

Управління виробничим підприємством

Конфігурація “Управління виробничим підприємством” – це типове прикладне рішення, що відповідає основним вимогам до управління й обліку на виробничому підприємстві. Рішення дозволяє організувати комплексну інформаційну систему, що відповідає корпоративним, українським і міжнародним стандартам і забезпечує фінансово-господарську діяльність підприємства.
Прикладне рішення створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси. У той же час рішення чітко розмежовує доступ до збережених відомостями, а також можливості тих або інших дій залежно від статусу працівників.

На підприємствах холдингової структури загальна інформаційна база може охоплювати всі організації, що входять до холдингу. Це істотно знижує трудомісткість ведення обліку за рахунок повторного використання різними організаціями загальних масивів інформації. При цьому по всіх організаціях ведеться наскрізний управлінський і регламентований (бухгалтерський і податковий) облік, але регламентована звітність формується роздільно по організаціях.

Факт здійснення господарської операції реєструється один раз і одержує відображення в управлінському і регламентованому обліку. Необхідність повторного введення інформації виключена. Засобом реєстрації господарської операції є документ, причому для прискорення роботи широко використовуються механізми підстановки даних “за умовчанням”, введення нових документів на підставі раніше введених.

У прикладному рішенні прийняті наступні принципи співвідношення даних різних обліків:

- незалежність даних управлінського, бухгалтерського та податкового обліку;

- порівняння даних управлінського, бухгалтерського та податкового обліку;

- збіг сумових і кількісних оцінок активів і зобов’язань за даними управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, за відсутності об’єктивних причин їх розбіжності.

Дані, що вводяться користувачами, оперативно контролюються прикладним рішенням. Так, при реєстрації виплати наявних грошових коштів система перевірить доступність грошових коштів з урахуванням наявних заявок на їх витрачання. А при реєстрації відвантаження продукції система перевірить стан взаєморозрахунків з одержувачем вантажу.

Прикладне рішення поставляється з комплектом інтерфейсів, що забезпечує кожному користувачеві першочерговий доступ до потрібних саме йому даним і механізмам прикладного рішення.

Регламентований (бухгалтерський і податковий) облік по організаціях ведеться в національній валюті. Для управлінського обліку по підприємству в цілому може бути вибрана будь-яка валюта. У різних організаціях єдиної інформаційної бази можуть використовуватися різні системи оподаткування: в одних організаціях – загальна система оподаткування, в інших – спрощена, можуть використовуватися різні установки політики податкового і бухгалтерського обліку.

На додаток до управлінського і регламентованому обліками можна вести облік за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). З метою зниження трудомісткості, облік по МСФО ведеться не оперативно, з використанням трансляції (перерахунку) даних інших обліків.

Усі механізми автоматизації прикладного рішення можна умовно розділити на два великі класи

- механізми для підтримки операційної діяльності підприємства;

- механізми для ведення не оперативного обліку.

Конфігурація “Управління виробничим підприємством” може використовуватися в ряді підрозділів і служб виробничих підприємств

- дирекція (генеральний директор, фінансовий директор, комерційний директор, директор з виробництва, головний інженер, директор з кадрів, директор з інформаційних технологій, директор з розвитку);

- планово-економічний відділ;

- виробничі цехи;

- виробничо-диспетчерський відділ;

- відділ головного конструктора;

- відділ головного технолога;

- відділ головного механіка;

- відділ збуту;

- відділ матеріально технічного забезпечення (постачання);

- відділ маркетингу;

- склади матеріалів і готової продукції;

- бухгалтерія;

- відділ кадрів;

- відділ організації праці і зайнятості;

- IT-служба;

- адміністративно господарський відділ;

- відділ капітального будівництва;

- інформаційно-аналітичний відділ;

- відділ стратегічного розвитку.

Конфігурація “Управління виробничим підприємством” надає

- широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;

- керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою та іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва – інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямах;

- працівникам облікових служб підприємства – засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.