Фотография 1

SoftSvit - 1С:Підприємство

Управління невеликою фірмою

Програмний продукт “ Управління невеликою фірмою для України” призначений для автоматизації облікової та управлінської діяльності невеликого підприємства. Програма дозволяє організувати на підприємстві наскрізний документообіг і єдину інформаційну систему.

Автоматизація різних видів бізнесу:
- виробництво продукції
- надання послуг (сервіс)
- підрядні (проектні) роботи
- торгівля

У програмі охоплено основні ділянки операційної діяльності:
виконання робіт, надання послуг, виробництво продукції, маркетинг та продаж, постачання та закупівля, запаси і склад, грошові кошти, необоротні активи, фінанси, кадри і розрахунки з персоналом.
Програма дозволяє реєструвати і формувати більшість первинних документів господарської діяльності підприємства:
торгівельно-закупівельних, фінансових, складських, виробничих.
Для реєстрації господарських операцій використовуються електронні документи, які дозволяють отримувати друковані форми.

Поділ функцій з “Бугалтерією для України″
Щоб використовувати програму “ Управління невеликою фірмою ″, знати бухгалтерський та податковий облік не потрібно. Бухгалтерський і податковий облік можна вести паралельно з допомогою програми “Бугалтерія для України″. Причому, щоб не вводити ті ж самі дані повторно, передбачена можливість передавати облікові дані з програми “ Управління невеликою фірмою″ .

Інтерфейс програми “ Управління невеликою фірмою для України” надає засоби і механізми, які забезпечують легкість освоєння для початківців і високу швидкість роботи для досвідчених користувачів. Робочий стіл програми містить навігаційну схему, що забезпечує швидкий доступ до необхідних відомостей і поточним завданням співробітника.

Можливості для аналізу та планування:
Програма надає керівництву підприємства і управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу, можливості для аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності.
Менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, надаються інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках.

Торгівля в “ Управління невеликою фірмою”:
- Ведення бази клієнтів
- Реєстрація та зберігання номенклатури товарів
- Облік продажу товарів – з складу і під замовлення, в кредит і за передоплатою, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізація комісіонеру, в розрізі клієнтів
- Оформлення документів – рахунки, накладні, рахунки-фактури і т. д.
- Облік різних видів знижок і націнок
- Ведення прайс-листа
- Реєстрація замовлень покупців
- Резервування товарів під замовлення клієнтів
- Об’єднання замовлень покупців в проекти
- Реєстрація та зберігання договорів з покупцями і замовниками
- Контроль забезпечення замовлення покупця
- Контроль виконання планів продаж по підрозділах, відповідальним, товарах
- Відстеження виконання графіків відвантаження за замовленням покупців
- Аналіз продаж в розрізі клієнта, замовлення, товару, підрозділу та відповідального
- Порівняльний аналіз даних про запланованій та фактичній продажі
- Планування продаж – у натуральному і вартісному вираженні, як по підприємству в цілому, так і по підрозділах
- Планування продаж за окремими товарними позиціями
- Формування графіку відвантаження товарів
- Планування надходження доходів від продажів – для формування бюджету прибутків та збитків

Виробництво в “Управління невеликою фірмою”:
- Облік виробництва за моделлю “на склад” або “під замовлення”
- Зберігання специфікацій на виготовлення виробів
- Облік випуску продукції та напівфабрикатів
- Передача продукції та напівфабрикатів між підрозділами, в рамках технологічного циклу
- Передача продукції та напівфабрикатів на склад для подальшого продажу або зберігання
- Облік прямих і не прямих витрат на виробництво продукції і напівфабрикатів у розрізі статей витрат
- Розрахунок фактичної собівартості продукції та напівфабрикатів
- Контроль потреби в матеріалах
- Контроль виконання відрядних нарядів виконавцями
- Аналіз виконання замовлень на виробництво
- Аналіз виконання відрядних нарядів
- Формування календарного графіка виробництва продукції
- Формування замовлень на виробництво
- Формування відрядних нарядів виконавцям
- Розрахунок потреби в запасах
- Планування прямих і непрямих витрат

Надання послуг в “Управління невеликою фірмою”:
- Ведення бази клієнтів
- Реєстрація та зберігання договорів з замовниками
- Облік різних видів знижок та націнок
- Ведення прайс-листа
- Облік наданих послуг
- Формування завдань співробітникам на надання послуг
- Реєстрація використаного часу на надання послуг
- Облік прямих і непрямих витрат у розрізі статей витрат
- Розрахунок фактичної собівартості
- Відстеження виконання завдань співробітниками
- Виявлення відхилень від запланованих графіків
- Аналіз наданих послуг у розрізі клієнтів, замовлень.
- Формування графіків надання послуг
- Формування завдань співробітникам на надання послуг